Happy Durga Puja and Dussehra

Best Wishes From,

Lokesh Chandra GUPTA -President ABVARS,

Kuldeep Kansal – Mahamantri ABVARS ,

Pankaj Gang -Sangthan Mantri ABVARS,

and all Karyakarini Sadasya ABVARS.

Hitesh Rajvanshi ABVARS, EX. General Secretary Member-Margdarshak Mandal ,Pramarshdatri Samiti Kandriya Sabha ABVARS.

Please follow and like us: